1. Sprzęt pozostawiony w serwisie, a nieodebrany w ciągu trzech miesięcy ulega przepadkowi.
2. Naprawa sprzętu trwa 21 dni roboczych lub 28 dni roboczych.
3. Dokument przyjęcia do naprawy jest jedyną podstawą do wydania sprzętu z serwisu.
4. Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony wraz z resztą wyposażenia.
5. Dokument został sporządzony w dwóch jedno brzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
6. Serwis nie odpowiada za oprogramowanie znajdujące sie na pozostawionym sprzęcie.
7. Po dokonaniu diagnozy w wypadku rezygnacji z naprawy z niezależnych od nas przyczyn jej koszt wynosi 50 pln netto, 61,50 brutto.